LIIKUNTALEIKKIKOULUT  JA
LÖYDÄ LIIKUNTA -KERHO
 
Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille (3-6v) suunnattua monipuolista,  liikunnan perustaitoja kehittävää harrastustoimintaa.
Liikuntaleikkikoulussa toimitaan kahdessa ryhmässä: 3-4 -vuotiaiden ryhmä ja 5-6 -vuotiaiden ryhmä. Kumpikin ryhmä kokoontuu kerran viikossa. 
 
Löydä liikunta -kerho Koululaisliikkari taas on suunnattu 7-12 v tytöille ja pojille. Kerho jatkaa monipuolisen perusliikunnan pohjalta tutustuen eri lajeihin.